Sekretess och konfidentialitet
Integritetspolicy
Vi uppskattar ditt intresse för vår webbplats. Att skydda din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan hittar du detaljerad information om behandlingen av dina uppgifter.

Lagring av åtkomstdata i serverloggfiler
Du kan besöka vår webbplats utan att ge någon personlig information. Vi lagrar bara åtkomstdata i så kallade serverloggfiler, t.ex. namnet på den begärda filen, datum och tid för återställning, mängden överförd data och den begärande leverantören. Dessa uppgifter utvärderas enbart för att säkerställa en smidig drift av webbplatsen och för att förbättra vårt erbjudande och tillåter oss inte att härleda din identitet.

Insamling och användning av data för kontraktshantering och öppnande av ett kundkonto
Vi samlar in personlig information om du ger den till oss frivilligt som en del av din beställning, när du kontaktar oss (till exempel via ett kontaktformulär eller via e-post) eller när du öppnar ett kundkonto. Den insamlade informationen presenteras i respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter som du har angett för att utföra avtalet och behandla dina förfrågningar. Efter slutförandet av kontraktet eller raderingen av ditt kundkonto kommer dina data att blockeras för senare användning och raderas efter utgången av kvarhållningsperioderna för skatter och kommersiella avgifter, såvida du inte uttryckligen har godkänt en vidare användning av dina uppgifter eller att vi förbehåller oss rätten att använda dem. är lagligt godkänt och vi informerar dig nedan. Radering av ditt kundkonto är möjligt när som helst och kan utföras antingen genom ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan eller via en funktion som anges i kundkontot.

Dataöverföring för genomförandet av kontraktet
För genomförandet av kontraktet överför vi dina uppgifter till det transportföretag som ansvarar för leveransen, i den mån detta är nödvändigt för leveransen av de beställda varorna. Beroende på vilken betalningstjänstleverantör som valts i orderprocessen, överför vi de insamlade betalningsinformationen till betalningsinstitutet som är ansvarigt för betalningen och till de betalningstjänstleverantörer som vi har beställt från den valda betalningstjänsten. Delvis samlar de valda leverantörerna av betalningstjänster in dessa uppgifter själva så länge du skapar ett konto. I det här fallet måste du ansluta till leverantören av betaltjänster med dina åtkomstdata under kassaprocessen. I detta avseende gäller sekretesspolicyn för den relevanta leverantören av betaltjänster.

andra
PayPal, Stripe, Instant Bank, Giropay

Användning av kakor
För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användning av vissa funktioner, använder vi cookies på olika sidor. Det här är små textfiler som lagras på din enhet. Några av de cookies vi använder raderas i slutet av webbläsarsessionen, det vill säga efter att din webbläsare stängs (kallas sessionskakor). Andra cookies kvar på din enhet och tillåter oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker (ihållande cookies). Du kan konfigurera din webbläsare så att du blir informerad om konfigurationen av cookies och individuellt bestämmer deras godkännande eller utesluter godkännandet av cookies i specifika fall eller i allmänhet. Om cookies inte accepteras kan detta begränsa funktionen på vår webbplats.

Använda Google (Universal) Analytics för Web Analytics
Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (www.google.com). Google (Universal) Analytics använder metoder som låter dig analysera användningen av webbplatsen, till exempel “cookies”, textfiler lagrade på din dator. Informationen som genereras om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Genom att aktivera IP-anonymisering på denna webbplats kommer IP-adressen att förkortas innan den överförs i EU: s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. I undantagsfall skickas den kompletta IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Den anonyma IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Du kan förhindra Googles insamling av cookie-genererade data och din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress), liksom bearbetningen av sådana data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin-program tillgängligt under cookien. nästa länk. : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv
Som ett alternativ till webbläsarens plug-in kan du klicka på den här länken för att förhindra att Google Analytics samlar in på denna webbplats i framtiden. En opt-out-cookie lagras på din enhet. Om du tar bort dina cookies måste du klicka på länken igen.

Betygs påminnelse av Trusted Shops
Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke, under eller efter din beställning, genom att markera motsvarande ruta eller genom att klicka på en knapp för detta ändamål, kommer vi att skicka din e-postadress så att påminnelsen gör att du kan ange din beställning till Trusted Shops. GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Köln (www.trustedshops.de), för att påminna dig via e-post om möjligheten att skicka en utvärdering. Detta samtycke kan återkallas när som helst genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs nedan eller direkt till Trusted Shops.

Rätt till information och kontakt
Du har rätt att få gratis information om de data som lagras om oss, samt en rätt att korrigera, blockera eller radera dessa uppgifter. För alla frågor som rör insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, information, korrigeringar, blockering eller radering av uppgifter och återkallande av samtycke eller invändning mot en viss användning av uppgifterna, vänligen kontakta:

Rob Tangenberg
Edisonstraat 16
7903 AN  Hoogeveen
Telefon: +31 528 301 000
info@adapt-r.se