annullering
Konsumenter har en ångerrätt på fjorton dagar.

tillbakadragande

Du har rätt att dra tillbaka detta kontrakt inom fjorton dagar utan att ange någon anledning.

Återtagstiden är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett, som inte är transportören, har eller har tagit besittning av varorna.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (RJ Tangenberg, Edisonstraat 16, 7903AN Hoogeveen, info@adapt-r.fse telefon: + 31-528-301000) med hjälp av ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat med posten). , Fax eller e-post) om ditt beslut att lämna detta kontrakt. Du kan använda den bifogade formen för uttagsformulär, vilket inte är obligatoriskt.

Du kan elektroniskt fylla i och skicka in modellformuläret för återkallelse eller annat entydigt uttalande på vår webbplats http://adapt-r.se. Om du använder det här alternativet skickar vi dig omedelbart (till exempel via e-post) en bekräftelse på mottagandet av denna återkallelse.

För att bibehålla ångerperioden, behöver du bara skicka meddelandet om utövandet av ångerrätten innan utträdesperioden löper ut.

Konsekvenser av avbokningen

Om du väljer bort detta avtal har vi valt alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveransavgifter (med undantag av extrakostnader till följd av ditt val av en leveransmetod som skiljer sig från den för Den mest fördelaktiga standardleveransen som vi erbjuder måste återbetalas omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då meddelandet om din annullering av detta avtal når oss. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel du har använt i den initiala transaktionen, såvida inget annat har avtalats med dig, och du kommer inte att debiteras för dessa återbetalningsavgifter, vi kan vägra att ersätta dig tills vi har samlat in varorna eller att du har visat att du har returnerat dem, beroende på vad som kommer först.

Du måste returnera varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerade oss om annullering av detta kontrakt. Tidsfristen respekteras om du skickar varorna före utgången av fjorton dagar. Du bär de omedelbara kostnaderna för att returnera varorna. Du måste endast betala för någon värdeförlust på varorna om sådan värdeförlust beror på manipulation som inte är nödvändig för att undersöka varorns art, egenskaper och funktion.

Exempel på uttagningsformulär
(Om du vill återkalla kontraktet, fyll i detta formulär och skicka det tillbaka.) – till R. J. Tangenberg, Edisonstraat 16, 7903AN Hoogeveen (Nederländerna), info@adapt-r.se Klicka här för gratis returportal
– Jag / vi (*) häver härmed det avtal som jag / oss har ingått (*) för köp av följande varor (*) / tillhandahållandet av följande tjänst (*)

– Beställd på (*) / mottagen den (*)

– konsumentens namn

– konsumentens / adressernas adress

– Underskrift av konsument (er) (endast i händelse av pappersanmälan)

– datum

(*) Radera vid behov.

Avbokningspolicy skapad med den juridiska redaktören för Trusted Shops i samarbete med Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.